Leg je niet neer bij wat je denkt niet te kunnen. Leer te groeien!

2 Praktische informatie

Wat praktische zaken op een rij:

2.1 Aanwezigheid ouders/opvoeders:

Tijdens de begeleiding is één van de ouders of opvoeders aanwezig*. Naast het feit dat het goed is om uw kind te zien werken, krijgt u als ouder/opvoeder handvatten om thuis mee aan de slag te gaan. Het is namelijk van belang uw kind te blijven stimuleren om beter te leren denken.


Verder raad ik u aan om u te verdiepen in de methode van Feuerstein en/of het principe van het mediërend leren. U zou een training kunnen volgen bij StibCo, zoals bijvoorbeeld ’Denkstimulering thuis’’ of een boek lezen over deze werkwijzen. Zoals bijvoorbeeld:


* Tenzij het kind/jongvolwassene anders wenst. 


Feuerstein, R. & Rand, Y. & Rynders, J.E. (1997)Laat me niet zoals ik ben, Lemniscaat


Doorn, van, E. & Loo, van, F. (2019)Medierend Leren,Boom


Doorn, van, E. & Loo, van, F. (2018)Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies,Instondo

2.2 Gebruik materialen

Het materiaal dat ik gebruik is divers, maar heeft met elkaar gemeen dat er gewerkt wordt aan cognitieve functies. Vaak maak ik gebruik van de werkbladen van de Feuerstein methode. Het kan ook zijn dat ik werk met een spel waarbij specifieke cognitieve functies getraind worden of schoolwerk dat moeilijk gevonden wordt.

2.3 Locatie en duur begeleidingssessies

De begeleiding vindt in principe plaats in Oud-Beijerland. In overleg werk ik ook bij mensen thuis. Nadere gegevens ontvangt u zodra we met elkaar in contact zijn.


De eerste bijeenkomst zal er samen een korte intake plaatsvinden en wordt de richting van de begeleiding besproken. Na 4-6 sessies wordt er geëvalueerd en de voortgang besproken. Een begeleidingssessie duurt doorgaans 60 minuten, inclusief 15 minuten verslaglegging. Dat betekent dat ik 45 minuten met een kind/jongvolwassene werk.

2.4 Mediatienetwerk

Ik ben aangesloten bij het mediatienetwerk mediërend leren www.mediatienetwerk.stibco.nl

De website is een gezamenlijk initiatief van StiBCO en haar afgestudeerde mediatoren Mediërend Leren. Het belangrijkste doel is kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders/verzorgers en cliënten in contact te brengen met begeleiders/docenten die het concept Mediërend Leren beheersen.Een ander belangrijk doel is om de kwaliteit van het mediërend leren te borgen en werkafspraken vast te leggen.

2.5 Gegevens Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel nummer: 595 81 883


BTW nummer


NL 0035 26791 B70

2.6 Contact

Mail: info@GROEIkomtotbloei.nl


Linkedin : Marieke Timmermans


Werkdagen : maandag - vrijdag (op de andere dagen werk ik als orthopedagoog voor CSG de Waard).